Sinar Kebangkitan Ummat ke-Dua

masa itu kian hampir,kebangkitan kini mula menjenguk tabir TAKDIR YANG TELAH DITETAPKAN

MASA UNTUK MEMPERBAHARUI /TAJDID AGAMA ITU AKAN BERJALAN

SALAH........................

BUKAN AGAMA YANG PERLU TETAPI

MANUSIALAH YANG PERLU DIPERBAHARUI


REVOLUSI SPIRITUAL AKAN TERCETUS
SATU FENOMENA BARU AKAN MUNCUL
TIBAKANLAH SAAT ITU YANG KIAN HAMPIR

DENGAN LAFAZ BISMILAHIRRAHMINIRRAHIM...KAMI INGIN LAUNGKAN

SELAMAT DATANG KE

" ERA REVOLUSI SPIRITUAL MANUSIA "

Selasa, 24 Mac 2009

Menuju IllahiAllah swt. berfirman :

" Sesungguhnya orang-orang Yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang Yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang Dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang Yang benar (pengakuan imannya)."

(QS Al-Hujurat ayat 15 )

Ayat-ayat tersebut menghuraikan cirri-ciri Mukmin sejati , iaitu :
 1. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
  • Ciri pertama ialah : Orang-orang Yang percaya kepada Allah dan RasulNya,
  • Adapun iman yang hakiki itu mestilah mengandungi tiga unsure, iaitu :
  • a)- diikrarkan dengan lisan ;
  • b)- dipaterikan di dalam hati ; dan
  • c)- dilaksanakan dengan anggota badan . Kalau hanya sekadar pengakuan dengan lisan sahaja, meski lisan kita terus-menerus mengucap dua Kalimah Syahadah, tetapi tidak dihayati sampai ke dalam hati nurani dan dibukti dalam amal perbuatan sehari-hari, maka yang demikian itu tidaklah masuk dalam pengertian iman yang sempurna.
 2. Tidak ragu-ragu
   • Ciri kedua Mukmin yang sejati ialah : " Mereka tidak ragu-ragu".
   • Kepercayaan yang utuh dan iman yang hakiki itu menjana sikap jiwa manusia menjadi mantap, cekal dan mampu menghadapi pasang surutnya kehidupan ini , sebab ia berpijak di atas satu landasan yang kukuh dan kuat laksana landasan batu kongkrit bagi satu bangunan .
 3. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri
   • Ciri ketiga Mukmin sejati ialah : " Berjuang dengan hartabenda dan diri di jalan Allah ".
   • Unsur terakhir yang menunjukkan kesempurnaan iman ialah kesediaan untuk berjuang ( berjihad ) di jalan Allah ( jalan yang diridai oleh Allah swt.) dengan hartabenda dan diri ( fizikal ).
Pada akhir ayat tersebut ditutup dengan janji Allah swt. :
" Mereka itu adalah orang-orang yang lurus dan jujur ".
Wallahu A'lam.

Followers